Zamknij
REKLAMA

Śrem. Ta sesja przypomniała czasy PRL-u? Najpierw kasa...

18:04, 10.07.2019 | J.K
REKLAMA
Skomentuj

W środę (10 lipca) odbyła się nadzwyczajna VII sesja rady miejskiej. Najistotniejszym punktem posiedzenia była kwestia dopłaty do kapitału rezerwowego spółki „Śremski Sport”

Zgodnie z projektem uchwały, kwota w wysokości 400 tysięcy złotych miałaby służyć pokryciu części kosztów działalności pływalni w 2019 roku.

Swój sprzeciw wobec tych planów wyrazili radni opozycyjni. „W mojej ocenie dalsze funkcjonowanie spółki w tej formie nie ma żadnej racji bytu” - stwierdził Grzegorz Wiśniewski (Zawsze dla Śremian), negatywnie obecną formułę działania Śremskiego Sportu ocenili także w oświadczeniach odczytanych imieniu swoich klubów radni Tomasz Wojna (PiS) i Piotr Mulkowski (KWW Piotra Mulkowskiego). W dyskusji pojawiały się m.in. zarzuty związane z brakiem optymalizacji kosztów działalności spółki i możliwości kontroli nad przeznaczanymi na nią środkami. Zastrzeżenia opozycji budził także fakt, że głosowanie nad przeznaczeniem środków na rzecz spółki ma miejsce przed dyskusją nad jej stanem, zaplanowaną na wrześniowe posiedzenie jednej z komisji.

Ostatecznie rada przegłosowała uchwałę większością 11 głosów, 9 radnych było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

 

S T A N O W I S K O

Klubu Radnych KWW Piotra Mulkowskiego

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Śremie

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego ”Śremski Sport” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie do działalności pływalni

 

Klub Radnych KWW Piotra Mulkowskiego po wnikliwej analizie przedłożonego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem stwierdza, że przedłożony materiał nie zawiera wystarczających danych dotyczących działalności spółki ”Śremski sport” sp. z o.o. obejmujących:

Informacje o wynikach działalności spółki w poszczególnych obszarach,

Szczegółowe informacje ilościowe i wartościowe o funkcjonowaniu pływalni i źródłach jej finansowania,

Analizę kosztów działalności pływalni.

W związku z powyższym nie poprzemy przedłożonego projektu uchwały Rady Miejskiej w Śremie w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego ”Śremski Sport” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie do działalności pływalni. Spółka ”Śremski Sport” sp. z o.o. od początku swojego funkcjonowania generuje stratę na działalności podstawowej i nie podejmuje skutecznych działań w kierunku ograniczenia wysokości straty między innymi poprzez optymalizacje kosztów swojej działalności.

Jednocześnie uważamy, że popularyzowanie nauki pływania oraz jego doskonalenie powinno być priorytetem w działalności Gminy Śrem w obszarze kultury fizycznej z optymalnym wykorzystaniem obiektu pływalni pozostające w gestii jednostki budżetowej.

 

OŚWIADCZENIE KLUBU RADNYCH

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

RADY MIEJSKIEJ

W ŚREMIE

 

W związku z przedłożonym na sesję Rady Miasta projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie z budżetu gminy Śrem dopłaty do kapitału rezerwowego Spółki „Śremski Sport” w kwocie 400 tys. zł. na częściowe pokrycie kosztów działalności pływalni w 2019 roku, klub radnych Prawo i Sprawiedliwość zgłasza swój sprzeciw wobec takiej polityki finansowej naszej gminy.

W uzasadnieniu do projektu uchwały podano argument konieczności współfinansowania przez gminę Śrem funkcjonowania tej Spółki, w celu umożliwienia utrzymania przez nią płynności finansowej. Ponadto wskazano, że dopłaty podnoszące wartość kapitału rezerwowego mogą być wnoszone w związku z czasowymi trudnościami finansowymi spółki, potrzebą jej dokapitalizowania, koniecznością podniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych lub pokrycia straty finansowej.

W związku z powyższym informujemy, że spółka Śremski Sport bez pomocy finansowej Gminy nie ma zdolności samodzielnego funkcjonowania, wobec powyższego jej dalsze utrzymywanie jako spółki prawa handlowego jest bezzasadne. Ponadto przypominamy, że duża część majątku gminnego przekazanego Spółce, w ramach dokapitalizowania na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, została sprzedana prywatnym podmiotom w związku z problemami finansowymi spółki.

Z uwagi na powyższe, klub radnych Prawo i sprawiedliwość domaga się od Burmistrza Śremu podjęcia działań w celu zmiany organizacyjnej, związanej z realizacją zadania własnego Gminy dotyczącego kultury fizycznej i sportu. Zmiana ta ma polegać na utworzeniu jednostki budżetowej pod nazwa Śremski Ośrodek Sportu i Rekreacji, która swoje wydatki pokrywać będzie bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadzać na rachunek dochodów budżetu gminy.

 

Przewodniczący Klubu

Tomasz Wojna

 

(J.K)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (1)

WolnaMyśl1WolnaMyśl1

0 1

Czasy PRL-u przypominają miliardowe dopłaty do propagandowej TV służącej PIS a nie dopłaty do ośrodka sportowego służącemu wszystkim mieszkańcom . 19:32, 10.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

© portalsremski.pl | Prawa zastrzeżone