Zamknij
REKLAMA
Pomoc administracyjna pn 8-16 wt-pt 7:15-15:15
StPr/23/0029
data rozpoczęcia pracy od 06.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Rehabilitacja w domu pacjenta
StPr/23/0026
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 5 775 PLN

Współudział w opiece nad pacjentami, dokonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych, obserwacja chorych, realizowanie świadczeń diagnostycznych (pobieranie materiałów do badań, przygotowywanie pacjentów do badań specjalistycznych i asystowanie przy ich wykonaniu), pomoc w wykonywaniu zabiegów rehabilitacyjno - leczniczych, udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, współuczestniczenie w konsultacjach lekarskich.
StPr/23/0024
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 6 400 PLN

Realizacja zadań i nadzór w zakresie zagadnień z higieny komunalnej, kontrola obiektów użyteczności publicznej, wodociągów , pobór prób wody
StPr/23/0025
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Praca przy bieżnikowaniu opon
StPr/23/0022
data rozpoczęcia pracy od 24.01.2023
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, sporządzanie list płac, prowadzenie akt osobowych pracowników, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem, przebiegiem i zakończeniem współpracy z osobami zatrudnionymi, odpowiedzialność za wszelkie aktywności związane z zatrudnieniem pracowników na umowie o pracę: prowadzenie PPK, ewidencja i rozliczanie czasu pracy, rozliczanie benefitów, wysyłanie dokumentów zgłoszeniowych oraz deklaracji do ZUS, a także deklaracji do US, obsługa zajęć komorniczych rejestracja zajęć wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, współpraca z Komornikami Sądowymi i instytucjami publicznymi (US, ZUS, Urzędy Miasta),przygotowywanie zestawień i raportów kadrowo-płacowych na potrzeby wewnętrzne firmy,prowadzenie dokumentacji pracowników (m.in. zwolnienia lekarskie, wnioski urlopowe). Pierwsza umowa na okres próbny, następna do ustalenia z pracodawcą. Możliwość przyuczenia.
StPr/23/0020
data rozpoczęcia pracy od 20.01.2023
wynagrodzenie od od 4 000 do 4 500 PLN

1. wykonywanie czynności związanych z diagnostyką funkcjonalną pacjenta, 2. kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie kinezyterapii ogólnie usprawniającej, 3. kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie fizykoterapii, 4. motywowanie pacjentów do udziału w rehabilitacji w celu podtrzymania sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności, 5. motywowanie pacjentów do udziału w rehabilitacji w celu przywrócenia sprawności utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów, 6. dbałość o prawidłowy przebieg zabiegu i bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegu, 7. dobór i dopasowywanie do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych różnego rodzaju (przedmioty ortopedyczne),
StPr/23/0019
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Kierowca autobusu- węzeł Śrem, obsługa rozkładu jazdy autobusów obowiązującego w spółce, zadania przewozowe wykonywane zgodnie z harmonogramem pracy. Pierwsza umowa na okres próbny, kolejna do ustalenia z pracodawcą.
StPr/23/0015
data rozpoczęcia pracy od 16.01.2023
wynagrodzenie od od 5 500 PLN

Obowiązki nauczyciela
StPr/23/0013
data rozpoczęcia pracy od 14.01.2023
wynagrodzenie od od 4 777,86 PLN

Przeprowadzanie testów, Przygotowenie stanowiska testowego oraz próbek, Gospodarowanie materiałami, surowcami i wyrobami stosowanymi podczas prac badawczych i doświadczalnych, przygotowywanie analiz i raportów z badań, optymalizacja oraz wdrożenie technologii, prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości. Pierwsza umowa na okres próbny, kolejna do ustalenia z pracodawcą.
StPr/23/0011
data rozpoczęcia pracy od 12.01.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN