Zamknij
REKLAMA

Termin dyżuru pełnionego w niedzielę i święta                         od godz. 8.00 do godz. 20.00                                                                                                                                                                                    
STYCZEŃ

01.01.2022   ............................................................. Apteka „ProfilaktyKa”   ul. Reymonta 2a; 63-100 Śrem

01.01.2022 ............................................................   Apteka „Zielona”  ul. Józefa Piłsudskiego 2D; 63-100 Śrem

02.01.2022  ............................................................  Apteka „dbam o zdrowie”  ul. Mickiewicza 6; 63-100 Śrem

03.01.2022   .............................................................Apteka „TOPFARM” ul. Chełmońskiego 1; 63-100 Śrem

04.01.2022  .............................................................Apteka „ProfilaktyKa” ul. Reymonta 2a; 63-100 Śrem

05.01.2022 ............................................................ Apteka „Natura” Al. Solidarności 2; 63-100 Śrem

06.01.2022  ............................................................Apteka „Pod Białym Orłem”  Pl. 20 Października 5; 63-100 

06.01.2022............................................................ Apteka „Lege Artis” ul. Chłapowskiego 5; 63-100 Śrem

07.01.2022...........................................................  Apteka „TOPFARM” ul. Chełmońskiego 1; 63-100 Śrem

08.01.2022 ........................................................... Apteka Prima  ul. Kolejowa 1a; 63-100 Śrem

09.01.2022............................................................ Apteka „ProfilaktyKa”  ul. Reymonta 2a; 63-100 Śrem

10.01.2022 .......................................................... Apteka „Helenki”  ul. Paderewskiego 1; 63-100 Śrem

11.01.2022  ..........................................................Apteka „Centrum Zdrowia”  ul. Grunwaldzka 1; 63-100 Śrem

12.01.2022  ..........................................................Apteka „Centrum”  ul. 1 Maja 23; 63-100 Śrem

13.01.2022 ........................................................... Apteka „Odlewnik”  ul. Staszica 1; 63-100 Śrem

14.01.2022 ........................................................... Apteka „ProfilaktyKa”  ul. Reymonta 2a; 63-100 Śrem

15.01.2022  ..........................................................Apteka „Zielona”  ul. Józefa Piłsudskiego 2D; 63-100 Śrem

16.01.2022 .......................................................... Apteka „dbam o zdrowie”  ul. Mickiewicza 6; 63-100 Śrem

17.01.2022  ..........................................................Apteka „TOPFARMA  ul. Chełmońskiego 1; 63-100 Śrem

18.01.2022 ......................................................... Apteka „ProfilaktyKa”  ul. Reymonta 2a; 63-100 Śrem

19.01.2022  ..........................................................Apteka „Natura" Al. Solidarności 2; 63-100 Śrem

20.01.2022  .........................................................Apteka „Pod Białym Orłem” Pl. 20 Października 5; 63-100 

21.01.2022 .......................................................... Apteka „Lege Artis”  ul. Chłapowskiego 5; 63-100 Śrem

22.01.2022.........................................................  Apteka „TOPFARM”  ul. Chełmońskiego 1; 63-100 Śrem

23.01.2022  .........................................................Apteka Prima  ul. Kolejowa 1a; 63-100 Śrem

24.01.2022  .........................................................Apteka „ProfilaktyKa”  ul. Reymonta 2a; 63-100 Śrem

25.01.2022 ......................................................... Apteka „Helenki”  ul. Paderewskiego 1; 63-100 Śrem

26.01.2022 ........................................................ Apteka „Centrum Zdrowia”  ul. Grunwaldzka 1; 63-100 Śrem

27.01.2022 ....................................................... Apteka „Centrum”  ul. 1 Maja 23; 63-100 Śrem

28.01.2022  ........................................................Apteka „Odlewnik”  ul. Staszica 1; 63-100 Śrem

29.01.2022  .........................................................Apteka „ProfilaktyKa” ul. Reymonta 2a; 63-100 Śrem

30.01.2022  ........................................................Apteka „Zielona”  ul. Józefa Piłsudskiego 2D; 63-100 Śrem

31.01.2022.......................................................  Apteka „dbam o zdrowie”  ul. Mickiewicza 6; 63-100 Śrem

LUTY

01.02.2022  ..........................................................Apteka „TOPFARM”  ul. Chełmońskiego 1; 63-100 Śrem

02.02.2022  ..........................................................Apteka „ProfilaktyKa”  ul. Reymonta 2a; 63-100 Śrem

03.02.2022 .......................................................... Apteka „Natura”  Al. Solidarności 2; 63-100 Śrem

04.02.2022..........................................................  Apteka „Pod Białym Orłem”  Pl. 20 Października 5; 63-100 

05.02.2022  .........................................................Apteka „Lege Artis”  ul. Chłapowskiego 5; 63-100 Śrem

06.02.2022  .........................................................Apteka „TOPFARM”  ul. Chełmońskiego 1; 63-100 Śrem

07.02.2022.........................................................  Apteka Prima  ul. Kolejowa 1a; 63-100 Śrem

08.02.2022 .........................................................Apteka „ProfilaktyKa”   ul. Reymonta 2a; 63-100 Śrem

09.02.2022  ....................................................... Apteka „Helenki”  ul. Paderewskiego 1; 63-100 Śrem

10.02.2022 ........................................................ Apteka „Centrum Zdrowia”  ul. Grunwaldzka 1; 63-100 Śrem

11.02.2022  .........................................................Apteka „Centrum”  ul. 1 Maja 23; 63-100 Śrem

12.02.2022 ......................................................... Apteka „Odlewnik”  ul. Staszica 1; 63-100 Śrem

13.02.2022 ........................................................ Apteka „ProfilaktyKa”  ul. Reymonta 2a; 63-100 Śrem

14.02.2022  .......................................................Apteka „Zielona”  ul. Józefa Piłsudskiego 2D; 63-100 Śrem

15.02.2022  ......................................................Apteka „dbam o zdrowie”  ul. Mickiewicza 6; 63-100 Śrem

16.02.2022  ......................................................Apteka „TOPFARM”  ul. Chełmońskiego 1; 63-100 Śrem

17.02.2022  .....................................................Apteka „ProfilaktyKa”  ul. Reymonta 2a; 63-100 Śrem

18.02.2022  ......................................................Apteka „Natura”  Al. Solidarności 2; 63-100 Śrem

19.02.2022  .......................................................Apteka „Pod Białym Orłem”  Pl. 20 Października 5; 63-100 Śrem

20.02.2022  ......................................................Apteka „Lege Artis”  ul. Chłapowskiego 5; 63-100 Śrem

21.02.2022  .......................................................Apteka „TOPFARM”  ul. Chełmońskiego 1; 63-100 Śrem

22.02.2022  ........................................................Apteka Prima  ul. Kolejowa 1a; 63-100 Śrem

23.02.2022  ........................................................Apteka „ProfilaktyKa”  ul. Reymonta 2a; 63-100 Śrem

24.02.2022  .......................................................Apteka „Helenki” ul. Paderewskiego 1; 63-100 Śrem

25.02.2022 ........................................................Apteka „Centrum Zdrowia”  ul. Grunwaldzka 1; 63-100 Śrem

26.02.2022 ....................................................... Apteka „Centrum”  ul. 1 Maja 23; 63-100 Śrem

27.02.2022........................................................ Apteka „Odlewnik”  ul. Staszica 1; 63-100 Śrem

28.02.2022  ......................................................Apteka „ProfilaktyKa”  ul. Reymonta 2a; 63-100 Śrem

MARZEC

01.03.2022  Apteka „Zielona” ul. Józefa Piłsudskiego 2D; 63-100 Śrem

02.03.2022  Apteka „dbam o zdrowie”  ul. Mickiewicza 6; 63-100 Śrem

03.03.2022  Apteka „TOPFARM”  ul. Chełmońskiego 1; 63-100 Śrem

04.03.2022  Apteka „ProfilaktyKa”  ul. Reymonta 2a; 63-100 Śrem

05.03.2022  Apteka „Natura”  Al. Solidarności 2; 63-100 Śrem

06.03.2022  Apteka „Pod Białym Orłem”  Pl. 20 Października 5; 63-100 Śrem

07.03.2022  Apteka „Lege Artis”  ul. Chłapowskiego 5; 63-100 Śrem

08.03.2022  Apteka „TOPFARM”  ul. Chełmońskiego 1; 63-100 Śrem

09.03.2022  Apteka Prima  ul. Kolejowa 1a; 63-100 Śrem

10.03.2022  Apteka „ProfilaktyKa”  ul. Reymonta 2a; 63-100 Śrem

11.03.2022  Apteka „Helenki”  ul. Paderewskiego 1; 63-100 Śrem

12.03.2022  Apteka „Centrum Zdrowia”  ul. Grunwaldzka 1; 63-100 Śrem

13.03.2022  Apteka „Centrum”  ul. 1 Maja 23; 63-100 Śrem

14.03.2022  Apteka „Odlewnik”  ul. Staszica 1; 63-100 Śrem

15.03.2022  Apteka „ProfilaktyKa”  ul. Reymonta 2a; 63-100 Śrem

16.03.2022  Apteka „Zielona”  ul. Józefa Piłsudskiego 2D; 63-100 Śrem

17.03.2022  Apteka „dbam o zdrowie”  ul. Mickiewicza 6; 63-100 Śrem

18.03.2022  Apteka „TOPFARM”  ul. Chełmońskiego 1; 63-100 Śrem

19.03.2022  Apteka „ProfilaktyKa”  ul. Reymonta 2a; 63-100 Śrem

20.03.2022  Apteka „Natura”  Al. Solidarności 2; 63-100 Śrem

21.03.2022  Apteka „Pod Białym Orłem”  Pl. 20 Października 5; 63-100 Śrem

22.03.2022   Apteka „Lege Artis”  ul. Chłapowskiego 5; 63-100 Śrem

23.03.2022  Apteka „TOPFARM”  ul. Chełmońskiego 1; 63-100 Śrem

24.03.2022  Apteka Prima  ul. Kolejowa 1a; 63-100 Śrem

25.03.2022  Apteka „ProfilaktyKa”  ul. Reymonta 2a; 63-100 Śrem

26.03.2022  Apteka „Helenki”  ul. Paderewskiego 1; 63-100 Śrem

27.03.2022  Apteka „Centrum Zdrowia”  ul. Grunwaldzka 1; 63-100 Śrem

28.03.2022  Apteka „Centrum”  ul. 1 Maja 23; 63-100 Śrem

29.03.2022  Apteka „Odlewnik”  ul. Staszica 1; 63-100 Śrem

30.03.2022  Apteka „ProfilaktyKa”  ul. Reymonta 2a; 63-100 Śrem

31.03.2022  Apteka „Zielona”  ul. Józefa Piłsudskiego 2D; 63-100 Śrem

KWIECIEŃ

01.04.2022  Apteka „dbam o zdrowie”  ul. Mickiewicza 6; 63-100 Śrem

02.04.2022  Apteka „TOPFARM”  ul. Chełmońskiego 1; 63-100 Śrem

03.04.2022  Apteka „ProfilaktyKa”  ul. Reymonta 2a; 63-100 Śrem