Zamknij
REKLAMA
1. umiejętność interpretacji i zastosowania przepisów z zakresu ustaw:  o pomocy społecznej,  o ochronie zdrowia psychicznego,  kodeks postepowania administracyjnego,  o działalności leczniczej,  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 2. udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego, 3. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office, 4. umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, odpowiedzialność, rzetelność i systematyczność, 5. umiejętność skutecznej komunikacji, 6. umiejętność analitycznego podejścia do problemów, 7. dbałość o wysoką jakość wykonywania zadań, 8. wysoka kultura osobista.
StPr/22/0543
data rozpoczęcia pracy od 02.01.2023
wynagrodzenie od od 4 870 PLN

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi
StPr/22/0540
data rozpoczęcia pracy od 29.11.2022
wynagrodzenie od od 3 775 PLN

Opieka pielęgniarska nad osobami przewlekle chorymi. Umowa na czas określony- 1 rok, później na stałe.
StPr/22/0539
data rozpoczęcia pracy od 29.11.2022
wynagrodzenie od od 4 000 do 6 000 PLN

Wykonywanie tatuaży. Po okresie próbnym umowa na stałe.
StPr/22/0530
data rozpoczęcia pracy od 28.11.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Dysponowanie kierowcamii oraz taborem autobusowym.
StPr/22/0524
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
wynagrodzenie od od 3 600 do 4 000 PLN

Przewóz ładunków, praca na terenie całego kraju
StPr/22/0516
data rozpoczęcia pracy od 14.11.2022
wynagrodzenie od od 5 000 do 6 000 PLN

Przewóz ładunków, praca na terenie Śremu i okolic
StPr/22/0515
data rozpoczęcia pracy od 14.11.2022
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu oraz z Zespołem Aspergera
StPr/22/0511
data rozpoczęcia pracy od 07.11.2022
wynagrodzenie od od 2 140 PLN

diagnoza psychologiczna, udzielanie pomocy psychologicznej
StPr/22/0510
data rozpoczęcia pracy od 07.11.2022
wynagrodzenie od od 3 308 PLN

Prowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych (wg podstawy programowej MEN), tworzenie dokumentacji przedszkolnej, w tym. m.in. IPET, program pracy grupowej, współpraca z rodzicami, obowiązki opiekuńczo-wychowawcze
StPr/22/0512
data rozpoczęcia pracy od 28.11.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN