Zamknij
REKLAMA
- zapewnienie obsługi prawnej Jednostki - udzielanie informacji i wyjaśnień z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, prawa pracy - przygotowywanie pism, opinii prawnych i decyzji administracyjnych
StPr/21/0314
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 1 900 PLN

Opieka nad dziećmi od 1 do lat 4. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. (okres próbny trwa 3 miesiące)
StPr/21/0312
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Przygotowywanie posiłków w restauracji
StPr/21/0306
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Utrzymanie czystości, porządu w przydzielonych pomieszczeniach i sprzętach zgodnie z wymaganiami higieny szkolnej. Naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej w zakresie wymiany gniazd, przełączników, żarówek. Naprawa i konserwacja okien, drzwi, mebli i innego sprzętu szkolnego.
StPr/21/0303
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od od 2 808 PLN

Malowanie, szpachlowanie, tynki, karton-gips
StPr/21/0300
data rozpoczęcia pracy od 20.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Obs?uga i kontrola stanu technicznego urz?dzenia, za?adunek i roz?adunek materia?ów potrzebnych do produkcji, efektywna wspó?praca z innymi pracownikami w celu realizacji planów produkcyjnych. przestrzeganie procedur i przepisów BHP i p.po?. Praca w godzinach 6-14, 14-22, 22-6. Po 3 miesi?cach okresu próbnego zatrudnienie na okres min. 1 roku
StPr/21/0290
data rozpoczęcia pracy od 09.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Praca przy bie?nikowaniu opon. Praca w godzinach 6.00-14.00. Okres zatrudnienia: min. 1 rok, po 3 miesi?cach okresu próbnego
StPr/21/0289
data rozpoczęcia pracy od 09.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

pracownik ochrony - zostan? przedstawione osobi?cie
StPr/21/0288
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

obs?uga maszyn i urz?dze?
StPr/21/0283
data rozpoczęcia pracy od 12.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

obs?uga wózka wid?owego przy za?adunku, roz?adunku towarów wydawanie produktów na wydzia?y produkcyjne
StPr/21/0284
data rozpoczęcia pracy od 12.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN