Zamknij

Sezon działkowy już się zaczął. Przedstawiamy 3 świetne Rodzinne Ogrody Działkowe w Śremie!

12.03.2021

Sezon działkowy już się zaczął. Przedstawiamy 3 świetne Rodzinne Ogrody Działkowe w Śremie!

Wiosna tuż tuż, a to oznacza sezon na działki! Z uwagi na obecną w naszym życiu już przez długi okres czasu pandemię, rodzinne ogródki działkowe bardzo zyskały na atrakcyjności i są zaskakująco pożądane przez potencjalnych nabywców.

Powoli zaczynają się przygotowania do sezonu. Poniżej prezentujemy wypowiedzi trzech prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Śremie.

 

ROD „Na Zboczu” w Śremie – Prezes Edmund Derwich

Ogród został założony w 1992 roku na nieużytkach obrzeża miasta Śrem należących do śremskiej Jednostki Wojskowej i nosi nazwę „Na Zboczu”, co związane jest z jego bardzo ciekawym usytuowaniem - na zboczu najwyższego wzniesienia w Śremie. Mniejsza część ogrodu jest położona w granicach miasta, natomiast znacznie większa poza jego granicami - we wsi Nochowo. Dodatkowym walorem jest bezpośrednie sąsiedztwo zalewu. Obecnie w ogrodzie jest 158 działek o średniej powierzchni 375 m2, jednak nie większej niż 450 m2. W ROD jest również świetlica działkowa z zapleczem kuchennym wyposażonym w instalację wodno-kanalizacyjną oraz pomieszczenie magazynowe i sanitarne z bieżącą wodą. Ogród jest w całości zelektryfikowany i wyposażony w sieć wodociągową przyłączoną do sieci miejskiej, a zatem z wodę pitną. Zarówno sieć energetyczna jak i wodociągowa oraz świetlica działkowa z całym zapleczem powstała przy bardzo dużym nakładzie finansowym i zaangażowaniu społecznym działkowców. Działki spełniają różne zadania, jednak w większości pełnią funkcję rekreacyjną i to nie tylko dla ich użytkowników, ale także dla krewnych, znajomych i przyjaciół. Są również dostarczycielem zdrowych oraz świeżych warzyw i owoców oraz pięknych kwiatów. Od szeregu lat w ogrodzie jest organizowany konkurs na najładniejszą działkę. W roku 2008 dwie działki były wyróżnione w konkursie krajowym na szczeblu okręgowym, a w roku 2017 jedna działka została laureatem tego konkursu. Rok 2018 okazał się rokiem sukcesem naszego ogrodu, ponieważ ogród zajął I miejsce w konkursie krajowym „Ogród roku 2018” w okręgu poznańskim a dwie działki z ogrodu zostały także laureatami konkursu „Najładniejsza Działka roku 2018”. W roku 2019 ogród odniósł największy sukces w swojej historii, bowiem został Laureatem konkursu krajowego „Ogród 2019 roku”. To wyróżnienie szczególnie cieszy dlatego, że w Polsce jest ponad 4 500 ROD, a nasz znalazł się w pierwszej dziesiątce. Obecny zarząd nawiązał współpracę między innymi ze śremskimi przedszkolami, czego efektem były „lekcje przyrody” z przedszkolakami w ogrodzie. Grupy przedszkolaków wraz z paniami opiekunkami mogły poznać pospolite warzywa, owoce i kwiaty oraz niektóre zwierzęta i ptaki bytujące na działkach. Podobną współpracę chcemy nawiązać ze śremskimi szkołami oraz najstarszą grupą Śremian.

Dzięki dobrej współpracy z władzami miasta infrastruktura ogrodu staje się coraz lepsza i jak zapewnia Burmistrz Śremu Pan Adam Lewandowski,  dotacje dla śremskich ogrodów będą coraz większe. W roku 2019 otrzymaliśmy od Urzędu Gminy w Śremie grunt o powierzchni 0,2054 ha, na którym powstało 5 nowych działek i plac rekreacyjny. Teraz chcemy go wyposażyć w odpowiedni sprzęt dla dzieci, ich rodziców i seniorów, ale potrzebne są środki finansowe. Myślę, że przy pomocy dotacji zewnętrznych i własnych z biegiem czasu to zrealizujemy, tym bardziej że są chęci a jak mówi stare powiedzenie - jak są chęci to znajdzie sposób. Dobrze należy również ocenić współpracę ze Strażą Miejską i Policją, dzięki którym czujemy się w miarę bezpieczni. Dotychczas Zarząd i Komisja Rewizyjna ROD dobrze ze sobą współpracują i podejmują kolegialnie ważne decyzje, dzięki czemu nie ma zgrzytów.

Nadchodzący sezon będzie trudny ze względu na panującą pandemię COVID-19. Mogą być również problemy z odbyciem walnych zebrań. Jednak działkowcy już działają na swoich działkach, które są dla nich miejscem pracy fizycznej i wypoczynku. Świeże powietrze jest lekarstwem na wiele dolegliwości, w tym związanych z koronawirusem. Myślę, że działkowcy staną na wysokości zadania i wspólnymi siłami przetrwamy te trudne czasy. A zatem działkowcy bądźmy razem, przestrzegajmy obowiązujących przepisy i więcej optymizmu. Pozdrawiam.

Planowana inwestycja na 2021 rok:
„Wyposażenie placu rekreacyjnego dla dzieci i seniorów w odpowiedni sprzęt”


Szczegółowy opis zadania:
Zadanie obejmuje utworzenie placu rekreacyjnego dla dzieci i seniorów w części działki
nr 439/15 przekazanej ROD przez Urząd Gminy w Śremie, zakup odpowiedniego sprzętu 
z atestem i jego montaż oraz montaż ogrodzenia wokół placu.
Termin realizacji zadania: listopad 2021 r. 
Skalkulowane koszty realizacji zadania: 30 000 zł. 
Źródła finansowania realizacji zadania: środki własne ROD, dotacje organów wyższych PZD oraz dofinansowanie Burmistrza Śremu.

 

ROD „Jeziorany” w Śremie – Prezes Zygmunt Toniński

Rodzinny Ogród Działkowy „Jeziorany” w Śremie położony jest przy ul. Jeziornej 2. Działki zajmują bardzo intratne tereny w cichej i spokojnej okolicy miasta z bliskim dostępem do jeziora Grzymisławskiego i plaży. Ogród powstał w 1984 roku, na terenie pól i łąk. Nabywcy terenu włożyli wiele pracy, aby powstało miejsce nadające się do uprawy warzyw i owoców. Na powierzchni użytkowej 22.690 m/2 znajdują się 74 działki, które uprawia ponad 90 członków naszego ogrodu. Na przestrzeni lat ogrody działkowe zmieniły swoje przeznaczenie i z terenów typowo uprawowych przekształcały się w rekreacyjne. 60% zagospodarowanych działek to dzisiaj tereny rekreacyjne z dużą ilością nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów oraz miejsc przeznaczonych do grillowania i wypoczynku, a 40% to tereny z uprawą często najnowszych odmian warzyw i owoców.

Obecnym prezesem Zarządu ROD jest pan Zygmunt Toniński, który prowadzi ROD „Jeziorany”, nieprzerwanie od 2010 roku. Działalność Ogrodu finansowana jest ze środków jego użytkowników i w niewielkim zakresie z pozyskanych środków np. z Urzędu Miejskiego w Śremie (które wykorzystano na nowe inwestycje i remonty). Przez lata teren Ogrodu był i jest w miarę możliwości modernizowany. Wybudowano sieć nawadniającą z wodą do podlewania, jeden punkt z wodą do picia oraz sieć energetyczną. Cały teren jest opłotowany. Co roku przeprowadzane są niezbędne remonty i renowacje. Dwa lata temu działkowcy zaciągnęli kredyt i powstało pierwsze biuro Zarządu a tym samym miejsce na przechowywanie dokumentów i spotkania Zarządu oraz Komisji statutowych działających w ROD. Dbamy o teren ogrodu, ale również o środowisko. W naszym ogrodzie - nie rozpalamy ognisk, a śmieci są segregowane. Działki posiadają komposty, a odpady wielkogabarytowe jak suche gałęzie, drzewa, krzewy składowane są w jednym miejscu i sukcesywnie wywożone.

Działkowcy, szczególnie w tym trudnym czasie trwającej pandemii swój wolny czasu poświęcali na rodzinny, działkowy wypoczynek, upiększając teren, przystosowując do swoich potrzeb i gustów. Zapewne tego roku sytuacja się powtórzy, bo jest to tani, zdrowy i bezpieczny pobyt na świeżym powietrzu. Zauważamy, że chęć posiadania swojej działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych deklaruje coraz więcej osób i są to osoby młode.

Podczas trwania pandemii obowiązujące ograniczenia kontaktów międzyludzkich wywołują szereg problemów związanych z zarządzaniem ogrodu, jednak w miarę możliwości staramy się temu zaradzić. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy w ścisłym rygorze sanitarnym Walne Zebranie, a co przyniesie ten rok – czas pokaże.

Korzystając z możliwości, za pośrednictwem prasy, przesyłamy serdeczne pozdrowienia z życzeniami zdrowia i radości, obfitych plonów, miłego wypoczynku w 2021 roku wszystkim działkowcom z terenu Śremu i okolic.

Planowane inwestycje na 2021 rok:

1)    „Modernizacja ogrodzenia zewnętrznego”
2)    „Wymiana tablic informacyjnych”

Szczegółowy opis zadań:
Ad. 1)     Wymiana ogrodzenia z siatki na elementy ogrodzenia pozwalające na demontaż  przy pracach konserwacyjnych rowu melioracyjnego.
Ad. 2)     Zakup i montaż 4 tablic ogłoszeniowych na terenie ROD.
Termin realizacji zadań: listopad 2021 r. 
Skalkulowane koszty realizacji zadań: 12 000 zł. 
Źródła finansowania realizacji zadań: dofinansowanie Burmistrza Śremu

 

ROD im. Władysława Reymonta w Śremie – Prezes Marian Stratyński

Ogród ROD im Wł. Reymonta w Śremie powstał 1980 w roku. Przez 36 lat zarządzał Prezes Bolesław Wośkowiak w roku 2018 odszedł od nas na zawsze. Obecnie od roku 2018 zostałem powołany na prezesa ROD na mocy Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego. Wspólnie już z nowym zarządem udało nam się zakupić biuro z wyposażeniem, którego nie było. Biuro jest wyposażone w komputer, drukarkę i mamy własny Internet w celu kontaktu z władzami PZD, Internet skonfigurowany z Bankiem spółdzielczym. Mamy też własny monitoring w celu bezpieczeństwa ogrodu i kontroli składowania Odpadów. Ogród staje się coraz bardziej nowoczesny.

Zapraszaliśmy w 2019 r. dzieci na lekcję przyrody do zwiedzania naszego ogrodu. Lekcję nazwaliśmy Zielony Dzień, prowadzimy konkursy na najładniejszą działkę, oraz organizujemy uroczyste dni Działkowca. Prowadzimy też szkolenia prowadzenia koron drzew na zaproszenie instruktora OZ-PZD – Poznań. Wykonaliśmy sporo inwestycji, wymieniony został rurociąg instalacji wodnej o dł. 4800 metrów, utwardziliśmy fundamenty wszystkich bram - wjazdy bramowe zostały wyłożone kostką brukową. Dokonaliśmy modernizacji studni wody pitnej. Przed nami wymiana gablot ogłoszeniowych i węzła rurociągu podziemnego Koszt inwestycji około 200.000 zł. Mamy swój piękny sztandar mojego autorstwa, a także pierwszy złoty puchar. Muszę tu znacznie podkreślić naszych przyjaciół władz miejskich Pana Burmistrza i Pana Starostę Powiatu Śremskiego. To oni nam pomagają, słowo dziękujemy to trochę za mało, jesteśmy im wdzięczni z wyrazami szacunku.

Mamy największe zbiory w naszym ogrodzie, niedawno prezentowaliśmy w wiadomościach OZ-PZD  gigantyczne zbiory są zasługą stosowania przez działkowców kompostu własnego przerobu i stosowania nawozów Ekologicznych (naturalnych) Pielęgnacja ptaków zakładanie budek lęgowych, karmników, murków dla pożytecznych owadów, a także dbałość działkowców w porze zimowej o koty wolno biegające.

Pandemia Covid-19 przeszkodziła nam w organizowaniu imprez masowych zapraszaniu dzieci szkół i seniorów, dlatego uroczystość 40-lecia, w ub. roku nie odbyła się hucznie a tylko w celu poświęcenia Sztandaru przy kościele Św. Mądrości Bożej jak na zdjęciach, uroczystość poświęcenia sztandaru była pokazana we wszystkich mediach i telewizji lokalnej oraz w OZ-PZD. Jednak mimo utrudnień pandemii Covid-19 jako Zarząd idziemy do przodu, aby ogród stawał się coraz piękniejszy i nowoczesny.- a jest już bardzo piękny. Działkowcy są jako jedna rodzina, wzajemnie sobie pomagają i współpracują z Zarządem w przyjaźni.

Z upoważnienia Zarządu napisałem piękną historię, w której zamieściłem Patrona Naszego ogrodu Stanisława Władysława Reymonta.

Jesteśmy też zaprzyjaźnieni z Klubem Relax, który zafundował nam nagrody na dzień działkowca. Wszystkim tu wymienionym Przyjaciołom, Panu Burmistrzowi Śremu, Panu Staroście powiatu Śremskiego i Klubowi Relax, z rąk Zarządu ROD składam serdeczne podziękowania i pozdrowienia.

Planowane inwestycje na 2021 rok:

1)    „Wymiana gablot ogłoszeniowych szt. - 5” 
2)    „Remont rurociągu instalacji wodnej”
 

Szczegółowy opis zadań:
Ad. 1)     Demontaż starych gablot i montaż nowych 5 gablot na alejach ogrodowych.
Ad. 2)     Demontaż starego wodociągu napowietrznego z rur stalowych. Montaż nowego wodociągu w wykopach w ziemi.
Termin realizacji zadań: czerwiec - listopad 2021 r. 
Skalkulowane koszty realizacji zadań: 15 000 zł. 
Źródła finansowania realizacji zadań: środki z opłaty inwestycyjnej działkowców oraz dofinansowanie Burmistrza Śremu.
 

Martyna Makałowska


komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz