Zamknij
REKLAMA

Ruszył rządowy program pomocy uczniom Wyprawka Szkolna 2020

11:48, 06.08.2020 | J.K
Skomentuj
REKLAMA

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (w latach ubiegłych program ten funkcjonował pod nazwą „Wyprawka szkolna”), Pion Edukacji i Usług Społecznych w Śremie informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021.

Kto korzysta z dofinansowania?1. Pomoc w ramach programu udzielna jest uczniom:1)słabowidzącym,2) niesłyszącym,3) słabosłyszącym,4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności wymienionych powyżej,8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,9) uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa w pkt. 1 - 6 i 8;- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1287).2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana w roku szkolnym 2020/2021:a) uczniom, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1-7, uczęszczającym do:

branżowej szkoły I stopnia,

klasy I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

klasy II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonego w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

klasy I i II pięcioletniego technikum,

klas II - IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

b) uczniom, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 8 i 9, uczęszczającym do szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy.3. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach jest udzielana w roku szkolnym 2020/2021 uczniom, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1-7, uczęszczającym do:

klasy III branżowej szkoły I stopnia,

klasy II i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

4. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana w roku szkolnym 2020/2021 uczniom, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1-7, uczęszczającym do:

klasy I i II branżowej szkoły I stopnia,

klasy I i II pięcioletniego technikum,

klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

Co należy zrobić, aby otrzymać pomoc?1. Złożyć wniosekDo dnia 10 września 2020r. należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której w roku szkolnym 2020/2021 będzie uczęszczać dziecko. Wniosek może złożyć pełnoletni uczeń lub jego opiekunowie, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.2. Dołączyć stosowne załącznikiDo wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe, albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.Jaka jest wartość pomocy?

 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

  do kwoty 225 zł

 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności wymienionych powyżej, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia

    do kwoty 390 zł

 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności wymienionych powyżej, uczęszczających do klasy I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I i II pięcioletniego technikum, klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum

  do kwoty 445 zł

 

PLIKI DO POBRANIA :

http://srem.pl/Aktualnosci-i-Wydarzenia/Rzadowy-program-pomocy-uczniom-Wyprawka-szkolna-20 <- Na samym dole.

(J.K)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA