Zamknij
REKLAMA

Śremianie mogą składać wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych

18.00, 22.09.2022 Redakcja/ Źródło: srem.pl
Skomentuj
REKLAMA

Można już składać wnioski o przyznanie jednorazowego wsparcia na ogrzewanie gospodarstwa domowego. Mieszkańcy Śremu mają na to czas do dnia 30 listopada 2022 r. Wypłacane będą w ciągu miesiąca od dnia złożenia. Realizatorem wypłaty dodatku dla gospodarstw  domowych posiadających miejsce zamieszkania na terenie gminy Śrem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie.  

Co to jest dodatek dla gospodarstw domowych

- jednorazowe świadczenie finansowe dla gospodarstw domowych: 

w których głównym źródłem ciepła jest:

 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • kocioł olejowy

posiadających wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Co to jest gospodarstwo domowe

 • gospodarstwo domowe jednoosobowe – osoba fizyczna samotnie gospodarująca i zamieszkująca
 • gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące

Ważne:

1) jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;

2) gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

W sytuacji, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.  

Ile wynosi dodatek dla gospodarstw domowych

 • 3.000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1.000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • 2.000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy;

Termin złożenia wniosku o wypłatę dodatku

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania.  

Sposób składania wniosku o dodatek

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się:

 • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie, przy ulicy S. G. Roweckiego 31 w godzinach od 7.00. do 15.00.;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrując ten wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego;

Miejsce złożenia wniosku o dodatek

Realizatorem wypłaty dodatku dla gospodarstw  domowych posiadających miejsce zamieszkania na terenie gminy Śrem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie.  

Termin wypłaty dodatku

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.  

Postępowanie w sprawie dodatku

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku wystąpią wątpliwości można przeprowadzić w miejscu zamieszkania wnioskodawcy wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego i jego zgodności z informacjami wskazanymi we wniosku.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku.  

Powiadomienie o przyznaniu dodatku

Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji.

Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku wskazany został adres poczty elektronicznej (do czego gorąco zachęcamy), informację o przyznaniu dodatku zostanie przesłana na ten adres. W sytuacji niewskazania adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku będzie można odebrać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie, w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Roweckiego 31.

Odmowa przyznania dodatku, uchylenie lub zmiana prawa do dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.  

Telefon kontaktowy w sprawie dodatku -  664 179 076

Więcej informacji i wzór wniosku na srem.pl.

(Redakcja/ Źródło: srem.pl)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%