Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
19:02, 25.01.2023
W pierwszej kolejności mieszkańcy muszą wykazać swoje zainteresowanie.
14:10, 25.01.2023
Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony zostanie protokół, do którego załączone zostaną opinie, uwagi i propozycje do treści projektu uchwały w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców Dolska, zgłoszone podczas konsultacji.
19:15, 20.01.2023
Tak wyglądają terminy i kryteria.
10:20, 16.01.2023
Burmistrz pogratulowała zawodnikom dotychczasowych osiągnięć i życzyła dalszych sukcesów w uprawianych przez nich dyscyplinach sportowych.
21:30, 09.01.2023
Gmina Dolsk przypomina o tym obowiązku.
REKLAMA
14:05, 04.01.2023
Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.
16:30, 30.12.2022
Niewykorzystany w 2022 r. limit przechodzi na rok kolejny.
08:40, 28.12.2022
Wszystkie worki i pojemniki należy wystawiać przed posesję w miejscu umożliwiającym dojazd specjalistycznego sprzętu w wyznaczonych godzinach.
09:15, 20.12.2022
Zakup i odbiór będą możliwe najwcześniej od 27 grudnia.
17:30, 19.12.2022
Związek "SELEKT" informuje, że w związku z końcem roku i przekazaniem odpadów do dalszego zagospodarowania, oraz obowiązkiem zamknięcia ewidencji odpadów nastąpią ograniczenia w odbiorze od klientów indywidualnych.
REKLAMA
19:10, 08.12.2022
Mieszkańcy Dolska będą mogli zakupić węgiel po preferencyjnych cenach.
18:15, 05.12.2022
Ustalona przez rząd maksymalna cena węgla nie przekroczy 2.200 zł brutto za tonę.
11:30, 01.12.2022
Nabywca zamierzający zakupić drewno musi widnieć w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w której jako jednym z rodzajów stosowanych paliw jest drewno kawałkowe.
10:30, 21.11.2022
Mieszkańcy muszą liczyć się z niedogodnościami.
15:20, 15.11.2022
W plan obchodów wchodziło wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych.
REKLAMA
REKLAMA