Zamknij
REKLAMA

Nauczyciele z tej szkoły chcieli dobrze, a zostali ukarani. Finał w Sądzie.

22:28, 15.01.2021 | J.K
Skomentuj
REKLAMA

Nauczyciele mając na uwadze dobro swoich uczniów poprzez nieuwagę w jednej kwestii zostali ukarani. Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu przyznał im upomnienia oraz nagany. Nauczyciele walcząc o swoje prawa wystąpili z pozwem do Sądy Pracy. Czy słusznie?

 

Rok 2017. Zespół Szkół w Krzywiniu składa się z 4 budynków A (szkoła podstawowa), B (szkoła zawodowa), C (przedszkole w Krzywiniu) i D (oddział przedszkola w Świńcu). Burmistrz Krzywinia Jacek Nowak zadecydował o przeniesieniu klas gimnazjalnych do budynku B, a na parterze budynku A stworzenia przedszkola, ponieważ budynek C nie spełniał warunków. Zdaniem nauczycieli lepszym pomysłem byłoby zagospodarowanie na przedszkole wolnego policealnego budynku. Nauczyciele wystosowali pismo do burmistrza prosząc o ponowne przemyślenie tej decyzji. Jednocześnie przedstawili argumenty przemawiające za przeniesieniem przedszkola do budynku B. Pod pismem podpisało się 23 z ok. 43 nauczycieli. Ich zdaniem burmistrz nie odniósł się do wniosku nauczycieli, ponieważ jego uwagę przykuła zaistniała nieprawidłowość…

Okazało się, że z powodu omyłki, której nikt nie dostrzegł, w nagłówku pisma pojawił się błąd. Zamiast „grono pedagogiczne” widniało „rada pedagogiczna”. Zły nagłówek okazał się być puszką Pandory i zajął on miejsce całego przedmiotu sprawy, czyli kwestii budynków w Zespole Szkół. Fakt użycia nieodpowiedniego określenia poruszył burmistrza Krzywinia na tyle, że wysłał do dyrektora pismo, w którym wyraził swoje zdanie o „fałszerstwie nauczycieli” i zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie sprawy, w tym wykrycie prowodyra i sprawdzenie czy nauczyciele byli zmuszani do składania podpisów. Zdaniem nauczycieli, szansy na złożenie wyjaśnień nie dostali. Zamiast tego dyrektor kolejno zapraszał do gabinetu wnioskujących nauczycieli z poleceniem wypełnienia ankiety. Po tym procesie część nauczycieli dostało upomnienia, a część nagany. Nauczyciele, którzy otrzymali naganę nie zgodzili się z tym uznając, że doszło do dyskryminacji. Dyrektor jednak podtrzymał swoje stanowisko. Sprawa trafiła do Sądu Pracy w Lesznie. Pozew złożono 9 października 2017 r.

Cała sprawa trwała ponad 3 lata. W ciągu pierwszego roku nauczyciele z powodu obowiązującej nagany zostali pozbawieni m.in. części dodatku motywacyjnego. Zgodnie z prawem, po roku nagana przestaje wpływać na wszelkie kwestie, jedynie zostawia ślad w aktach. Nauczyciele w pozwie zażądali wykreślenia wszelkich śladów ukarania. Ponadto uważają, że nie rościli o naprawienie odniesionych szkód finansowych. Na pierwszej rozprawie nauczyciele wyrazili chęć dojścia do ugody jednak dyrektor nie zgodził się. Dnia 7 stycznia 2021 r. zapadł wyrok, zgodnie z którym sąd nakazał uchylenie wszystkich nagan. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Nauczyciele spodziewają się wniesienia apelacji ze strony dyrektora.

Niniejszej relacji udzieliła nam pani Dorota Łukaszczyk nauczycielka Zespołu Szkół w Krzywiniu z 28 letnim stażem, która została ukarana naganą.

Poprosiliśmy też o opinię drugą stronę, czyli dyrektora ZSP w Krzywiniu Zbigniewa Bernarda.

„Sprawa ta była na wokandzie sądowej, został ogłoszony wyrok, który uchylił nagany, nauczyciele również chcieli odszkodowanie, którego nie otrzymali. Więcej nie mogę się wypowiedzieć, gdyż nie znam jeszcze treści uzasadnienia, o które wystąpiliśmy. W mojej ocenie nastąpiło złamanie prawa przez nauczycieli, jednak sąd to uchylił, a z wyrokiem sądu się nie dyskutuje. Nie znam jeszcze uzasadnienia, ale zostaje przy tym, że słusznie nadałem nauczycielom nagany”.

Jak poinformował dyrektor, po zapoznaniu się z uzasadnieniem podejmie decyzję o ewentualnym odwołaniu.

 

Swoje zdanie wyraził również burmistrz Krzywinia Jacek Nowak.

„W całym postępowaniu sądowym byłem jednym ze świadków. Przedmiotem sprawy sądowej było żądanie strony powodowej uchylenia kar porządkowych oraz wypłaty odszkodowań, natomiast pozwanym był Zespół Szkół w Krzywiniu. Kary porządkowe dla nauczycieli zostały nałożone z powodu podszywania się przez podpisujących pismo nauczycieli pod organ statutowy szkoły Radę Pedagogiczną, co było złożeniem fałszywych oświadczeń, jest łamaniem prawa, to próba wprowadzenia w błąd organu prowadzącego, przekraczanie uprawnień i kompetencji pracowniczych, nie zachowanie drogi służbowej. Strona powodowa to doświadczeni nauczyciele, ludzie wykształceni, znający zasady i prawa, do tego będący wzorcem dla uczniów, młodzieży. W mojej ocenie konieczne jest dyscyplinowanie, aby utrzymać odpowiedni poziom. Trudno mówić o jakiejkolwiek pomyłce w pisowni „Rada Pedagogiczna” zamiast np. „Grono pedagogiczne”, ponieważ w piśmie zapis Rada Pedagogiczna występuje nie jeden raz. Rada Pedagogiczna jest organem wewnętrznym szkoły. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. Sprawa ma charakter wewnętrzny, porządkowy i dyscyplinujący. Patrząc w tym momencie, na próbę upublicznienia wewnętrznego sporu, notabene z 2017 r. np. na podstawie udzielania informacji portalowi śremskiemu, do tego artykułu, twierdzę, że inicjatorom zależy na niszczeniu Zespołu Szkół w Krzywiniu, osób zarządzających, ich wizerunku i jest działaniem na szkodę firmy. Nieprawomocny wyrok uchyla kary porządkowe, natomiast Sąd nie przyznał odszkodowań, dzisiaj nie znam jeszcze uzasadnienia wyroku, na którego podstawie Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu zdecyduje o odwołaniu lub nie, możliwe że Sąd zdecydował o uchyleniu kar, bo uznał je za bezprzedmiotowe, gdyż z 23 ukaranych nauczycieli, 9 się odwołało do Sądu i sprawa trwała do ogłoszenia wyroku w dniu 07.01.2021 r. od 2017 r., a kary nałożone na nauczycieli, którzy się nie odwołali zostały zatarte w 2018 r. Co do wniosku nauczycieli ws budynków, odpowiedź została udzielona Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzywiniu, który jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Sam wniosek nie był przyczyną nałożenia kar, a jedynie podszywanie się nauczycieli pod organ statutowy szkoły. Proponowane żądania we wniosku rozwiązania, nie miały na celu dobra uczniów, optymalnego wykorzystania zasobów szkoły oraz gospodarowania środkami finansowymi, a niestety dbałość o własną wygodę, aby nie przemieszczać się z budynku A do budynku B, oddalonego o blisko 150 – 200 metrów, pieszo około 2 minut. W przyszłości w związku z zmniejszającą się liczbą uczniów i oddziałów, w ciągu kilku lat w budynku A zmieści się zarówno przedszkole jak i ośmioklasowa szkoła podstawowa”.

 

Martyna Makałowska

(J.K)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (45)

obojętny obojętny

2 0

"Sprawa ma charakter wewnętrzny, porządkowy i dyscyplinujący. Patrząc w tym momencie, na próbę upublicznienia wewnętrznego sporu, notabene z 2017 r. np. na podstawie udzielania informacji portalowi śremskiemu, do tego artykułu, twierdzę, że inicjatorom zależy na niszczeniu Zespołu Szkół w Krzywiniu, osób zarządzających, ich wizerunku i jest działaniem na szkodę firmy" - przepraszam bardzo, a niesłusznie według sądu ukaranie tych nauczycieli ma przejść bez echa? Czytam, ze trzy lata walczyli o dobre imię. Gdyby nie złożyli pozwu to mieliby w aktach chyba, nie? Coś chyba się tu burmistrz zagalopował w swoim wyjadzie... 23:15, 15.01.2021

Odpowiedzi:8
Odpowiedz

JJ

0 4

Czy niesłuszne ukaranie? Pytam czy złożyli fałszywe oświadczenie? Jeśli tak, a tak jest, to czy finkcjonariusz publiczny, może bezkarnie łamać prawo? Mam nadzieję, że w przypadku utrzymanua prawomocnego wyroku Sądu I instancji. Dyrektor lub Burmistrz zawiadomi Prokuraturę, bo jeśli Sąd nie zauważa złamania prawa to chyba coś nie halo. A opowieści o pomyłce w pisowni można opowiadać dzieciom w przedszkolu, 23 nauczycieli się podpisało i nikt nie zauważył zapisu Rada Pedagogiczna zresztą występującego, chyba kilka razy, a może poprostu jeden autor, inni podpisują, pewnie bez czytania, po telefonach i innych formach przymusu. I taki efekt. Nauczyciele są wykształceni ludzie, podejrzewam, że odwołujący się do Sądu z wieloletnim doświadczeniem. Nie wiedzą, jak działa Rada Pedagogiczna? Ciekawe ilu z nich to wybitni związkowcy, elita? To takie Polskie udawać, że jest inaczej niż naprawdę. Swoją drogą chyba pozostałych 14 nauczycieli, odpuściło bo rozumiało, że to było naruszenie zasad. Kary porządkowe zostają zatarte po 1 roku, i zwyczajnie ich nie ma. Moim zdaniem nieprawomocny wyrok nie oznacza zakończenia, jeśli będzie odwołanie i np. nauczyciele przegrają, to kara zostanie zatarta 1 rok po. A szczerze cała sprawa pokazuje, jak działają Polskie Sądy, ponad 3 lata o nagany, no cóż.... Sprawa o marchewkę 00:25, 17.01.2021


Do JDo J

2 0

Widzę, że dobrze zorientowany ten J, więc zapewne wie o czym pisze, dlatego mam pytanie panie bu... u: podpisali się krzyżykami czy przystawili pieczęć rodowa pod pismem? Są nauczycielami i częścią rady pedagogicznej czy tylko się podszywają pod innych? Pracują w tej szkole i zna pan ich czy martw dusze? I wreszcie czy prosili o przemyślenie czy żądali wykonania ich pomysłu? 11:47, 17.01.2021


do J. :(do J. :(

0 1

Jestem zdziwiony pana nienawiścią, butą i arogancją jaka wylewa się z tego co pan pisze. Widzę, że wie pan bardzo dużo na temat sprawy? Zmuszani ? związkowcy? skąd pan to wie? Zgłosić do prokuratury? Cza pan siebie słyszy? Większej bzdury nie czytałem. 15:08, 17.01.2021


JJ

0 1

do J. Nienawiść - trzeba tego doświadczyć i wiedzieć co znaczy. Zwyczajnie nie lubię jak na "białe mówi się czarne", widzę że są ludzie którym to odpowiada. Brak dyscypliny, łamanie prawa, kombinatorstwo sprzyja np. takim zachowaniom jak w ostatnio: jeździć na nartach mogą posiadający licencje, ale może polityk stanowiący prawo może jednak więcej, czy zostanie ukarany? Oto jest pytanie. Czy jeśli więc nauczyciel który uczy dzieci, może łamać prawo i zasady, to jest dobrym wzorcem? Czy uczeń będzie uważał, że może łamać prawo i zasady? Oczywiście, że tak. A więc zachęcam do refleksji. Ciekawe, czy chociaż połowa z 9 niezadowolonych nauczycieli pozywających swoją firmę do Sądu mieszka na terenie Gminy Krzywiń? 19:42, 17.01.2021


JJ

0 1

https://elka.pl/content/view/92577/80/, poczytajcie i zastanówcie się nad sobą. 20:13, 17.01.2021


Do J.Do J.

1 1

Chłopie , porąbało cie? To czy mieszkają w gminie czy nie nie ma tu nic do rzeczy. Widać, ze cię wzięło ostro! Pytanie dlaczego? a ten link o lekarzach to tak dlaczego? Wyluzuj... 20:32, 17.01.2021


JJ

0 2

do J. Myślę, że ma, ale to moje zdanie. I proszę, panuj nad sobą, zanim obrazisz kogoś. Wiem, że nic nie boli bardziej niż prawda, najgorzej jak żyjesz w swoim Matrixie, a dokładniej w dżungli, tam obowiązuje tylko prawo dżungli i w sumie nie mają znaczenia zasady, prawo tworzone przez ludzi, można spokojnie składać fałszywe oświadczenia itd. Nie stresuj się i nie emocjonuj, Prawda Ciebie zbawi, Prawda i tak zwycięży, a najważniejszy Sąd jest Ostateczny 20:49, 17.01.2021


Do J.Do J.

1 0

A ja mam nadzieję, że po uprawomocnieniu się wyroku nauczyciele podadzą dyrektora i burmistrza do sądu o zniesławienie. Kłamali bowiem obaj z premedytacją czytelników, że nauczyciele domagają się pieniędzy. To właśnie jest zniesławienie. 22:33, 26.01.2021


JaJa

3 0

Odpowiedni poziom... O czym ten człowiek mówi, on nigdy nie trzymał odpowiedniego poziomu. A wymaga tego od innych ❗🤬 08:28, 16.01.2021

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

JJ

2 2

Chyba chodziło o przestrzeganie zasad. Znaczy ma zamiatać sprawy pod dywan? 00:28, 17.01.2021


Do JDo J

2 0

Sprawy pod dywan? Człowiek zorientuj się w temacie a później pisz. Spójrz ile spraw już przegrał. A później pisz o zamiataniu pod dywan. Chyba w krajowej polityce jesteś za PISem i oglądasz tylko TVP. 11:11, 17.01.2021


JJ

0 0

W sumie po co stanowić prawo, jak można go nie przestrzegać i to bez sankcji 19:57, 17.01.2021


JacJac

2 1

Czy ten Burm... wygrał choć jedną sprawę? Bo z tego co wiem to było już ich sporo i wszystkie przegrywał... Chyba zapomniał że to nie Białoruś i sądy są niezależne. Swoją drogą dziwię się mieszkańcom bo w końcu to z ich podatków płyną pieniądze na odszkodowania, rozprawy i adwokatów. W zamian za to pewnie nie jedna świetlice można by wyremontować... No ale 08:33, 16.01.2021

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

JJ

0 0

Ta sprawa nie była przeciwko Burmistrzowi. 00:30, 17.01.2021


JJ

0 3

Jak pamiętam, Burmistrz wygrał dużą sprawę, w której Firma żądała od Gminy ponad 180 mln zł odszkodowania za to, że nie pobudowała siłowni wiatrowych. Domyślam się, że są Ci chetni którzy chcieliby przypisać sprawy, w których nie był stroną. Ale jak ktoś czuje nienawiść i zazdrość to faktycznie tak czyni, ale to jest również fałszywe oświadczenie. Pamiętam jeszcze sprawę księgowej z szkoły w Lubiniu, gdzie sprawne zarządzanie przez Burmistrza doprowadziło do wykrycia nieprawidłowości i kradzieży blisko 300 tys zł. , chyba od 2004 r. do 2011 r., księgową osądzono i nałożono wyrok. Sprawę z pracownikiem miał chyba jedną w 2011 r., którą wygrał. O jakich przegranych sprawach przez Burmistrza piszesz, napisz tylko nie składaj fałszywych oświadczeń 19:54, 17.01.2021


Do Jac i J.Do Jac i J.

1 0

J ma dobrą pamięć i jest bardzo blisko źródła lecz niestety wprowadza w błąd czytelników, zwyczajnie kłamie. Chociażby głośna sprawa dyrektor biblioteki w Krzywiniu zwolnionej w 2018 dyscyplinarnie w haniebny sposób przez włodarzy ( tak siebie określają ). Jeszcze w tym samym roku p. dyrektor wygrała bezpośrednio z Nowakiem w Woj. Sądzie Administracyjnym. Takich spraw jest wiele. Tyle, że przegrywają je namiestnicy włodarzy czyli spolegliwi dyrektorzy szkół. Olbrzymie odszkodowania za wybryki włodarzy płaci gmina czyli jej MIESZKAŃCY. Pytanie do dobrze poinformowanego J. Czy prawdą jest to co opowiada po okolicy członek dworu włodarzy, że w marcu ma dojść do sądowej rozprawy i na ławie oskarżonych zasiądzie dwoje najbliższych włodarzowi pracowników gminy? 21:17, 17.01.2021


QuestQuest

2 1

"Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie " to dewiza życiowa bur...a I dyr...a. Z tego co czytam to nauczyciele walczyli o usunięcie nagan a nie odszkodowanie. Zresztą sprawa jest jasna. Trochę się zagalopowali panowie. 3 lata trwała sprawa, więc zapewne sąd dokładnie sprawdził wszysko i wydał właściwy wyrok. Smutne, że władze zamiast się przyznać do błędu brną dalej w kłamstwie i swoim zadufaniu. Skoro dyr... r wystąpił o uzasadnienie tzn, że nie było go na odczytaniu wyroku czy nie usłyszał wyjaśnień sądu? 09:25, 16.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Obserwator.Obserwator.

2 1

Wygląda na to, że w tej gminie stalinizm kwitnie. Wystarczy tylko w wyborach wrzucić kartkę przeciwko . 14:10, 16.01.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JJ

0 1

Do Obserwator. Myślę, że to jest przesada, co napisałeś. Ale trzeba to wybaczyć, myślę, że nie rozumiesz tego pojęcia. A pozytywy Gminy Krzywiń są widoczne, na zewnątrz. Ale tak już jest, że krytyka wszystkiego, zawsze była. W sumie to chyba co by Burmistrz nie zrobił zawsze jest źle. Gdyby Burmistrz złamał prawo nie byłoby zmiłowania nad nim, gdy czuwa nad przestrzeganiem prawa też, a będąc funkcjonariuszem publicznym ma obowiązek reagować, co jak widać w wielu przypadkach robi, a to ma budować lepsze społeczeństwo. 20:11, 17.01.2021


jaja

2 0

Przepraszam bardzo, ale na facebooku czytam informacje od nauczycielki jak mniemam ukaranej, że w pozwie było tylko o uchylenie nagan bez roszczeń. Czyli kto tu kłamie, albo próbuje manipulować społeczeństwem, hę ? 18:44, 16.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

:):)

3 1

Panie burmistrzu wstydu oszczędź. Sąd nie przyznał odszkodowań , bo z tego co czytam nie było tego w pozwie. Ponadto co ma piernik do wiatraka? To, że odwołali się tylko ci z naganami nie ma nic do tego , że reszta przyjęła pokornie upomnienie. Przedmiot sprawy cały czas był w aktach. Nawet mało inteligenty czytelnik to zrozumie... 18:52, 16.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MieszkaniecMieszkaniec

2 1

Sprawy innego powiatu w tum przupadku Koscianskiego poruszane przez Śremski? Nie macie swoich spraw? 19:36, 16.01.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

XxxXxx

2 1

Niestety w naszym media wyglądają tak samo jak TVP... Czyli mówimy i piszemy tylko o tym co przychylne władzy 20:37, 16.01.2021


HeheHehe

2 0

Przecież burmistrz już dawno wyemigrował do śremskiego i z tego co widzę chętnie by zmienił granice administracyjne to co się dziwisz? 19:52, 16.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

zaciekawionyzaciekawiony

1 0

A ja tak czytam artykuł i wypowiedzi dyrektora i burmistrza, który nawiasem mówiąc nie jest stroną w sprawie i zastanawiam się nad proporcją udostępnienia linijek w artykule. Niby artykuł sprowokowany przez nauczycieli, ale chyba większą część zajmuje wypowiedź burmistrza, który w ogóle nie powinien moim zdaniem wypowiadać się w tej sprawie. Dlatego zastanawiam się czy tu tez dotarły macki ? O co chodzi? 20:52, 16.01.2021

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

Strona Strona

1 0

Stroną może i nie... Ale to znów z jego "firmy" popłyną pieniądze na prawnika 21:02, 16.01.2021


JJ

0 1

Niestety. To nie szkoła, ani Gmina pisze pozwy a powód. Jeśli jest pozew trzeba się bronić. W sumie bronią się źle, gdyby się nie bronili też źle. Ich obowiązkiem jest bronić, więc to się dzieje 20:29, 17.01.2021


do J.do J.

1 0

Nie problem w tym , że powód walczy o swoje, ale w tym, że może w ogóle nie powinno być tych spraw. Mówiąc krótko czy to szkoła czy gmina nie powinna tych ludzi oskarżać, czy ganić, czy co tam jeszcze zrobili... 20:39, 17.01.2021


JJ

0 1

do J. O jakiej walce o swoje piszesz. Walka o swoje przejście na zajęcia z budynku A do budynku B, ledwo 200 m. okolo 2 minuty. Praca przy tablicy nauczyciela zatrudnionego w 1 etacie 18 godzin lekcyjnych (po 45 minut), przez cały tydzień. Często nauczyciele uzupełniają etaty w innych, oddalonych o kilka lub kilkanaście kilometrów, ktoś się skarży? Walka o co? Przecież to cześć nauczycieli złamało normy. 23:54, 18.01.2021


MieszkaniecMieszkaniec

2 0

Pan Burmistrz jak zawsze dopatruje się błędów u kogoś zamiast zacząć od siebie. Stalinizm to mało powiedziano, w tej gminie nie można mieć własnego zdania. Wiele osób już się o tym przekonało, ale dopiero po wielu miesiącach ciężkiej i kosztownej walki w sądzie dowiedli swoich racji. Nie każdy ma siłę i możliwości na takie walki. PAN Burmistrz za nasze pieniądze i w godzinach pracy to pewnie traktuje te sprawy sądowe jako odreagowanie od pracy. Szkoda że tak słabo mu to idzie...
Gmina strasznie zadłużona a stać nas jeszcze na takie zabawy... 20:48, 17.01.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

odpowiedzodpowiedz

1 0

143 tys zł zostały wydane na te zabawy 08:05, 18.01.2021


JJ

0 1

Kosztów widać się uzbierało, ciekawe przez ile lat? 5 lat, 10 lat? Ale to nieważne, ważne raczej jest to, czy decyzje spowodowały, że organizacja funkcjonuje lepiej, ustanowione normy i zasady są respektowane i realizowane co wpływana sprawne i efektywne funkcjonowanie jednostki, zaoszczędzono więcej i w przyszłości będą oszczędności itd. Z tego co wiem, Koszty funkcjonowania oświaty w samorządach wskutek pseudoreform oświatowych Rządu RP, a Burmistrz zmniejsza cały czas efektywnie zatrudnienie, tnie koszty i szuka oszczędności. Tylko wskutek przeniesienia przedszkola do wspomnianego budynku A w tej sprawie, rocznie oszczędza się blisko 200 tys. zł rocznie, od września 2018 r., tj. 2,5 roku, tj. blisko 500 tys. zł, zainwestowano w termodernizację, to kolejne ponad 100 tys. zł, wykonano inne cięcia kadrowe. Bilans jest na zdecydowany plus, dla Burmistrza, jak już o finansach piszemy. Bilans zmian jest zdecydowanie ważniejszy, a rozwiązania zastosowane przynoszą pozytywne efekty w krótkim czasie, ale również długim. To są rozwiązania na lata. W sumie przy efektach, wskazany koszt jeśli jest prawdziwy, jest znikomy oraz nieistotny, i służy tylko tzw. polityce, albo tzw. totalnej opozycji 22:17, 18.01.2021


Rodzić! Rodzić!

1 1

Roszczeniowość nauczycieli przekracza wszelkie granice !!! W głowach się im przewraca i tyle, tylko są zainteresowani swoją wygodą! Niech się zajmą tym co do nich należy czyli nauczaniem na jak najwyższym poziomie ! 08:57, 19.01.2021

Odpowiedzi:7
Odpowiedz

......

0 1

Pierwszy raz widzę, a by rodzic był przeciwko polepszeniu warunków swojego dziecka ! Chyba nie doczytałeś rodzicu. Chyba, ze jesteś rodzicem samorządowcem hehehehehe 11:51, 19.01.2021


JJ

0 1

do ... Świadomy człowiek znający sytuację, infrastrukturę przy Zespole Szkół w Krzywiniu, wie, że rozwiązanie wprowadzone i wykonane w 2018, jest z pożytkiem dla przedszkolaków i uczniów. Żeby cokolwiek wiedzieć trzeba to poznać, i gdyby rzetelnie portal śremski, chciał przedstawić sprawę, to by poznał, a nie zbudował artykuł z jednego zgłoszenia. Bo prawda taka, że budynek A jest oddalony od budynku B o około 200 m, 2 minuty pieszo, przez boisko i ulicę Strażacką. Uczniowie starszych klas są zlokalizowani w budynku B, w której sąsiedztwie jest np. pełnowymiarowa hala sportowa i to raczej nie uczniowie chodzą z budynku B do A, a nauczyciele, więc o kogo dobro tu chodzi. Wg pomysłu niezadowolonych nauczycieli, przedszkolacy byliby np. blizej pełnowymiarowej hali sportowej, a w przyszłości gdy liczba uczniów będzie tak mała, że przedszkole i ośmioletnia szkoła podstawowa zmieszczą się w budynku A, po termomodernizacji, samorząd po raz kolejny remontowałby i przenosił przedszkole, chyba że dwa budynki miałyby być w części nie wykorzystane. O Dobro Dzieci zadbał Burmistrz. Gmina Krzywiń dzięki inwestycjom w przedszkola, dziś jest w stanie przyjąć do przedszkoli wszystkie dzieci w wieku od lat 3 do 6. Jakie inwestycje w przedszkola wykonał od 2015 r., przeniesienie przedszkola w Lubiniu do szkoły wraz z remontem, z sypiącego się i dziurawego pałacu w Lubiniu (własności KOWR), budowa nowego przedszkola w Jerce dla 150 przedszkolaków i przeniesienie z starego budynku (tzw. Dworku Wańkowiczów), remont przedszkola w Świńcu + budowa nowego centrum Świńca w tym infrastruktury z której korzysta przedszkole, przeniesienie z budynku przedszkola w Krzywiniu do zmodernizowanych pomieszczeń w budynku A Zespołu Szkół w Krzywiniu. To jest Dobro i pozytywy, myślenie o przyszłości, budowanie z wizją i pasją 22:08, 19.01.2021


HmHm

1 0

Najpierw powiem tak. Absurd wywodów Pana mnie poraża. Potem powiem, że mam wrażenie że rozmawiają tu dwie osoby, dwóch przeciwnych obozow, po trzecie trochę rozsadku. Po co rozdzielać szkole na dwa budyni jeśli przedszkole mogło być oddzielnie, bezpiecznie, od starszych klas itd? Po co było burmistrzowi wpieprzanie do tego budynku przedszkole gdy miał piękny wolny budynek z salami? Po chłopsku po ch. J? Nie byłoby problemu a tak sam se zrobił bałagan. Żol... 23:03, 19.01.2021


. .

1 1

Nie wiem Sam po co to pisze, ale chyba z żalu że ludzie, którzy mieszkają w gminie Krzywiń mogą być tak zapatrzeni wecwladze że nie widzą co gmina zgotoeals ich dzieciom. Likwidacja zawodowej, podział szkoły na dwa budynki i bezsensowne wpieprzanie przedszkola między nich. Nie trzeba być po mgr aby zobaczyć bezsens tych działań. Przewiduje w przyszłym roku łączenie klas aby było taniej, a z tego co czytam wyżej to zmieszczą się w jednym budynku w przyszkosci😂rodzice sprawdzajcie liczebności dzieci w klasach abyście się nie obudzili w dwóch 34 osobowych i w jednym budynku a liceum na sprzedaż 😭 wszystko jest możliwe. Zacznijcie korzystać ze swoich praw jako mieszkańcy gminy. 23:23, 19.01.2021


JJ

0 1

. Najlepiej rozumieć, że zmniejsza się liczba uczniów, tj. demografia, znane pojęcie. A jak Państwo narzuca rozwiązania samorządom, praktycznie bez możliwości kształtowania sieci, nieustannie przez to zwiększa koszty funkcjonowania systemu oświatowego bez wzrostów subwencji oświatowej, to są skutki w postaci dużych klas po to by np. w innej małej szkole musiały funkcjonować klasy średnio np. 13 osobowe. To są skutki pseudoreform rządowych. Nie ma się co dziwić. W pozostałych kwestiach piszesz opowieści z gatunku "mchu i paproci". Bądź radosnym, szczęśliwym i mądrym człowiekiem, najlepszego. Prawda Zwycięży 23:41, 19.01.2021


Trzezwo myślący Trzezwo myślący

2 1

Jprdl, ale ktoś tu pojechal. Wymagania awielkie, ale praktyka dla dzieci nikła. Zastanów się chłopie nad rozwiązaniem i nie idz w zaparte. Pozwól nauczycielom pracować. 00:04, 20.01.2021


MichałMichał

0 1

Co by nie zrobił, to i tak by wszystkim nie dogodził ! A prawdą jest , że nauczyciele mocno dbają o to aby się nie zmęczyć w pracy! 14:32, 21.01.2021


Do J.Do J.

2 0

J to osoba z gminnego jądra ciemności. Świetnie poinformowana , info z pierwszej ręki. Podaje jednak świadomie tylko część faktów czyli manipuluje opinią publiczną, tzn. kłamie. Wystarczy oszczędności w oświacie, o których informuje zestawić z dopłatą gminy do ścieków dla mieszkańców ale tylko Krzywinia. Reszta mieszkańców gminy dopłaca Krzywiniakom z własnych kieszeni.
1700 mieszkańców ( 100 l/osobodzień wody )= 170 kubików x 24 zł dotacji = 4080 zł/ dzień. 4080 zł x 30 dni = 122 400 na miesiąc, to daje w roku 1 468 800!!!!!!!!! Jestem pewien iż kwota jest w rzeczywistości dużo wyższa. Nie biorę pod uwagę zużycia firm czy instytucji ( gmina, szkoły itp. ). Włodarze działają tym samym na szkodę finansów publicznych. Kto za to odpowie? Czy J ? Może już w marcu ? 16:44, 19.01.2021

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

JJ

0 0

do J. Twoja wypowiedź w tej kwestii, świadczy o kompletnej nieznajomości zasad, norm, również w zakresie taryfowania. Ale jasne, rozumiem, specjalista od wszystkiego, czyli od niczego. Kompletny brak znajomości prawa, ale też to rozumiem, bo jeśli łamanie zasad jak przy sprawie nauczycieli jest normą, to w tej sytuacji trzeba powiedzieć, że dobre wzorce są potrzebne zawsze. Polski system oświatowy od 10 lat uczy specjalistów od wszystkiego, wszystko się zmienia ludzie, technologie itd., tylko nasza edukacja tkwi w latach 70-tych. Zasady taryfowania zostały określone przez obecnie rządzącą ekipę w Warszawie, a Wody Polskie kolejna świetna instytucja o potężnych strukturach je zatwierdza pilnując właśnie ustanowionych zasad, ona również otrzymuje informację o planowanych dopłatach do ścieków. W wielu samorządach to zwyczajnie funkcjonuje, ale jest stosowane w celu obniżenia stawek dla mieszkańca. Ale wysoka taryfa wynika między innymi z wielu składników, np. bardzo wysokich kwot amortyzacji sieci i oczyszczalni (Gmina wybudowała instalację o wartości blisko 20 mln zł, przez co jej majątek wzrósł, on ulega amortyzacji, która zgodnie z zasadami rachunkowości musi być naliczana), miały nie rosnąć ceny energii elektrycznej, a jednak dla samorządów wzrosły o blisko 50%, minimalne wynagrodzenia rosną itd. Takie skutki ale żeby nie czytać bzdur o dotacji na mieszkańca,piszę 19:52, 19.01.2021


JJ

0 1

do J. Ale Gmina w sumie bogatsza o 20 mln zł, cały czas się inwestuje, i jakoś z tego co widzę zdolności inwestycyjne nie są gorsze. A inwestycja, której nie wykonano przez dziesiątki lat, Burmistrz Nowak z powodzeniem, skutecznie zrealizował, zresztą nadrobił lata świetlne dzięki temu. Bądź zatem rozsądny i romantyczny 20:18, 19.01.2021


JJ

0 1

do J. Stwierdzenie, że "manipuluję" "tzn.kłamię" , jest oczywiście nie na miejscu i pewnie kwalifikuje pod postępowanie sądowe, ale przejawię człowieczeństwo i miłosierdzie. Ale wiesz, jestem takim człowiekiem, że bardzo kocham ludzi, niezależnie od poglądów. Nie masz racji i chcesz zbudować negatywnie wizerunek Burmistrza i Gminy, ale Prawda Zwycięży 22:30, 19.01.2021


REKLAMA
REKLAMA
0%