Zamknij
REKLAMA

Komu i kiedy przysługuje nagroda jubileuszowa

15.36, 26.08.2022 materiał partnera

Nagroda jubileuszowa to temat wzbudzający wiele kontrowersji i emocji. Dlaczego tak jest? Otóż nagrody takie zasadniczo przysługują tylko pracownikom pewnych sektorów. Nie dotyczą z mocy prawa pracowników przedsiębiorstw prywatnych, tylko sektora państwowego. Przysługują na podstawie szczegółowych przepisów prawa, ale nie są ustalone jednolicie w Kodeksie pracy. Warto więc wiedzieć, komu i w jakich warunkach przysługuje nagroda jubileuszowa.

Wynagrodzenie pracownika

Wynagrodzenie pracownika składa się zasadniczo z pensji podstawowej, która jest stałą, otrzymywaną co miesiąc wypłatą w danej kwocie. Nie zależy od wyników pracy danej osoby, zarobków przedsiębiorstwa czy innych elementów. Pensję podstawową tworzy wynagrodzenie zasadnicze (i sporadycznie inne składniki). Oprócz tego wynagrodzenia w odpowiednich okolicznościach pracownikowi należą się pewne dodatki do pensji. Zaliczamy do nich m.in.:

dodatek za pracę w nocy oraz w godzinach nadliczbowych,

  • dodatek za staż,
  • dodatek za pracę w warunkach szczególnych,
  • premię uznaniową itd.

Zgodnie z tymi informacjami można wywnioskować, że niektóre elementy wynagrodzenia dodatkowego zależne są od woli pracodawcy. W niektórych grupach zawodowych jednak składnik wynagrodzenia, jakim jest nagroda jubileuszowa, jest obligatoryjny.

Zobacz też: Nagroda jubileuszowa - komu i w jakich warunkach przysługuje?

Dla kogo i kiedy nagroda jubileuszowa?

Kodeks pracy nie definiuje pojęcia nagrody jubileuszowej. Nie dotyczy ona bowiem ogółu pracowników, tylko przedstawicieli określonych grup zawodowych. Do nich zaliczamy np. pracowników służby zdrowia, górnicy, pracownicy bibliotek, pracowniczy samorządowi, nauczyciele, pracowniczy służby cywilnej itd.Wzorem tych instytucji nagrodę przewidują także niektórzy prywatni przedsiębiorcy. Jeśli jednak w danym zakładzie pracy przewidziano takie dodatkowe wynagrodzenie związane ze stażem pracy, informacja o tym znajdzie się w umowie o pracę lub regulaminie wynagradzania. Jeżeli nagroda tego typu nie jest przewidziana w prywatnym zakładzie pracy, pracownicy nie mogą się o nią ubiegać.Tymczasem dla pracowników, którzy objęci są tym przywilejem, nagroda przyznawana jest po odpowiednim stażu pracy. Zasadniczo zaczyna się po przepracowaniu 20 lat i jest powtarzana ze zmienną wysokością co 5 lat. Wysokość tej nagrody jest różna, ustalona przez konkretne przepisy dla danej grupy zawodowej. Jak bowiem wspomniano, nie jest to jednoznacznie ustalone w przepisach odgórnych (czego oczekiwać by można np. w treści Kodeksu pracy).

Zobacz też artykuły z prawa pracy

Dochodzenie wypłaty nagrody jubileuszowej

Co do zasady, jeśli pracownika dotyczy taka nagroda, pracodawca bez wezwania powinien ją wypłacić w miesiącu, gdy staż pracy wynosi odpowiednio 20, 25 lat i tak dalej. Jeśli dochodzi do opóźnienia, warto poznać jego przyczyny. Czasami jest to zwykłe pominięcie. Gdy jednak sytuacja staje się nieprzyjemna, pracownikowi oczywiście przysługuje roszczenie do sądu.W pozwie należy udowodnić, że nagroda się należy. Trzeba podeprzeć się odpowiednimi dokumentami. Jeśli prawo będzie po stronie pracownika, sąd z pewnością przyzna mu rację i zakończy spór. Warto więc znać swoje prawa i ich dochodzić, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Źródło: OdpowiedziPrawne.pl

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%